CTR – Centar za razvoj Brodsko – posavske županije

Centar za razvoj Brodsko-posavske županije (CTR) kao regionalni koordinator ima ključnu ulogu u koordinaciji i promicanju društveno – gospodarskog razvoja Brodsko-posavske županije obavljajući poslove od javnog (gospodarskog) interesa. CTR ima važnu ulogu i u koordinaciji poslova strateškog planiranja te je odgovoran za praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja.

Ciljevi djelovanja CTR-a usmjereni su na poticanje, koordinaciju i pružanje pomoći Županiji kao osnivaču, jedinicama lokalne samouprave (JLS) i javnopravnim tijelima (JPT) s područja županije u ostvarivanju ciljeva Županijske razvojne strategije do 2020 godine:

 1. Razvoju ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete života
 2. Jačanje i povećanje konkurentnosti gospodarstva i učinkovitosti resursa
 3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture.
CTR – Centar za razvoj Brodsko – posavske županije

Kontakt

Trg Pobjede 26a
35000 Slavonski Brod
Hrvatska

+385 35 637 200
www.ctr.hr

Osim poslova od javnog interesa, CTR provodi aktivnosti usmjerene na razvoj malog i srednjeg poduzetništva (MSP) kroz učinkovitu primjenu ESI fondova i korištenje svih raspoloživih financijskih instrumenata i to kroz podršku za OPGove, male i srednje poduzetnike s područja županije u:

 • Izradi relevantnih dokumenata za razvoj poslovne klime u Brodsko-posavskoj županiji,
 • Informiranje potencijalnih investitora o dostupnim lokacijama za ulaganja na području Županije,
 • Informiranje i savjetovanje MSPa o izvorima financiranja razvojnih projekata
 • Savjetovanje MSP u različitim fazama pripreme i provedbe projekata financiranih iz Nacionalnih i ESI fondova
 • Poslovi vezani za umrežavanje poduzetnika u različite oblike mreža (klasteri, proizvođačke organizacije i slično)
 • Podrška postojećim klasterima u pripremi i provedbi razvojnih projekata financiranih iz Nacionalnih i ESI fondova, kao i podrška u aktivnostima usmjerenih na rast i razvoj te promociju usluga.

Za ostvarenje planiranih ciljeva poslovanja i planiranih aktivnosti, u CTR-u predano radi 25 osoba. Poslovi vezano za razvoj i podršku klasterima i proizvođačkim grupama raspoređeni su na  21 djelatnika u 5 razvojnih odjela i to:

 1. Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje
 2. Odjel za pripremu i provedbu EU projekata za društvene djelatnosti
 3. Odjel za pripremu i provedbu EU projekta razvoja ruralnih područja
 4. Odjel za pripremu i provedbu EU projekata za razvoja gospodarstva i urbanih područja
 5. Odjel za pripremu i provedbu EU projekata za malo i srednje poduzetništvo.

Vijesti/Natječaji Partnera

Završna konferencija projekta ROSIS4H – 24.05.2019., Šabac (SER)
Završna konferencija projekta ROSIS4H – 24.05.2019., Šabac (SER)
Objavljeno 25. rujna 2019.

Završna konferencija projekta ROSIS4H – “Ponovno otkrivanje mogućnosti za razvoj hortikulture kroz održivi utjecaj u prekograničnom području” održana je 24.05.2019. godine u Centru za stručno usavršavanje u Šabcu. Projekt je…

Održana “Blue Economy” radionica i aktivnost umrežavanja za poduzetnike u hortikulturi
Održana “Blue Economy” radionica i aktivnost umrežavanja za poduzetnike u hortikulturi
Objavljeno 12. prosinca 2018.

11.12.2018. godine Grad Šabac bio je domaćin ” Blue Economy” radionice o inovativnom modelu poslovanja koji mogu pridonijeti konkurentnosti proizvoda i  usluga na tržištu, odnosno proizvodnji koja je u skladu s prirodom i prirodnim zakonitostima….

Prijenos znanja i iskustva među projektnim partnerima
Prijenos znanja i iskustva među projektnim partnerima
Objavljeno 10. prosinca 2018.

Danas su u Slavonskom Brodu, u sklopu projekta ROSIS4H, održani Partnerski sastanak te sastanak Upravnog odbora projekta na kojima se napravio presjek implementiranih i plan budućih projektnih aktivnosti te mjere…

Chat 
Only logged in users are allowed to enter the chat