O projektu

Rosis4h

Projekt ROSIS4H rezultat je uspješne suradnje između dionika s područja Brodsko-posavske županije i Mačvanskog okruga / grada Šabca, a nastavlja se na prekogranični projekt RUŽE 1 (ROSIS, ROSAS, ROSARUM) koji je potaknuto korištenje mogućnosti razvoja prekogranične hortikulturne proizvodnje temeljene na zajedničkim interesima i vrijednostima te strategijama za zajedničke aktivnosti preko granice. Projektnu ideju potaknuli su zajednički interesi i zajedničke vrijednosti koje podržavaju društveno ekonomski razvoj oba administrativna područja. Ciljane skupine iz obje zemlje zajedno su radile na kreiranju budućnosti u hortikulturi s visokim potencijalima. Projekt je značajno doprinijeo promicanju poslovne suradnje, povećanju prekogranične trgovine, razvijanju mobilnosti tržišta rada, prekograničnog istraživanja i razvoja te zajedničkog gospodarskog planiranja.


Iste ideje vodile su „stare“ partnere u kreiranju projektne ideje za projekt „ROSIS4H“. Glavni partner projekta, Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, u partnerstvu s gradom Šabac, Regionalnim centrom za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o., Srednjom školom Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod i Srednjom poljoprivrednom školom sa domom učenika – Šabac, kroz 21 mjesec trajanja projekta, nastavit će jačati utjecaj centara kompetencija (osnovanih u prethodnom prekograničnom projektu) koji su se vremenom i sami nastavili razvijati na održiv način. Njihov utjecaj pojačat će se integracijom poduzetničkih potpornih institucija, klastera, obrazovnih i znanstveno-istraživačkih institucija i poduzetnika u virtualni prekogranični centar kompetencija koristeći inovativna IT rješenja poput e-platforme, pružanjem usluga B2B sastanaka, sudjelovanjem na sajmovima, jačanjem kapaciteta centara kompetencija, partnerskih škola, istraživačkih i poduzetničkih potpornih institucija.


Projekt će doprinijeti konkurentnosti sektora boljim selektivnim odabirom proizvodnje, ciljanjem višim standardima kvalitete i smanjenjem utjecaja opasnih tvari od insekticida i pesticida na proizvode u prehrambenom lancu. Hortikulturni sektor će moći predstaviti atraktivan lanac vrijednosti i tako potaknuti nove investicije u sektoru. Posebna će se pažnja posvetiti aktivnostima međusobnog umrežavanja svih dionika u hortikulturi.

CILJ

– Podržati jačanje konkurentnosti u hortikulturi u programskom području kroz kapitalizaciju rezultata prethodnog projekta Rosis, Rosas, Rosarum(3R) i poboljšanje učinkovitosti relevantnih centara kompetencija(Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića i Regionalni centar za biotehnička istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o.).

 

– Podržati itegraciju poduzetničkih potpornih institucija, obrazovnihi istraživačkih institiucija i klastera-poduzetnika u holistički proces razvoja hortikulture koristeći e-platfomu u ulozi preko-graničnog centra kompetencija;

 

– Potaknuti korištenje informatičkih tehnologija

 

– Podržati razvoj tržišta unaprijeđenjem centara kompetencija u kvalitetne pružatelje profesionalnih usluga u sektoru hortikulture.

Aktivnosti

– Povećanje/jačanje postojećih centara kompetencija u hortikulturi i njihovo međusobno povezivanje;

– Jačanje podrške klasterima u hortikulturi kroz studiju izvedivosti i plana djelovanja za njihovo poboljšanje, razvoj i mogućnosti kao inkubatora;

– Izrada studije daljnjeg razvoja RBTC;

– Trening za trenere za upravljanje klasterom;

– Trening za trenere o održivoj uporabi pesticida sukladno EU pravilima;

– Pružanje stručne podrške poduzetnicima i uzgajivačima za povećanje njihovih kapaciteta i sposobnosti;

– Jačanje poduzetničkih potpornih institucija kako bi se odgovorilo na potrebe malih i srednjih poduzetnika s naglaskom na ruralni razvoj te za poboljšanje usluga proizvođačima i prerađivačkim poduzećima;

– Studijske posjete uspješnim voćarima u Slavoniji;

– Studijske posjete uzgajivačima ruža te bobičastog i crvenog voća te dražbe za cvijeće u Nizozemskoj;

– Održavanje radionice o inovacijama u hortikulturi temeljenih na Plavoj ekonomiji;

– Umrežavanje poduzetnika putem neposrednih sastanaka;

– Organiziranje regionalnog sajma ruža u Šapcu i poljoprivrednog sajma u Slavonskom Brodu.

Očekivani rezultati

– 10 poduzetnika s programskog područja aktivno koristi prekograničnu e-platformu kao izvor informacija i savjeta;

– 5 poljoprivrednih klastera s programskog područja umreženo prekograničnom e-platformom;

– Razvijena i uspostavljena prekogranična e-platforma kroz koju je omogućena savjetodavna podrška u sektoru hortikulture;

– Šira populacija koristi javno dostupne prekogranične pultove s pristupom e-platformi;

– Poboljšane dosadašnje i razvijeno 5 novih usluga u centru kompetencija za sektor hortikulture te su iste dostupne ciljnoj skupini;

– Korištenjem standarda “Plava ekonomija” smanjen ekološki utjecaj sektorskih aktivnosti za 2%.

Vrijednost projekta: 564 258,22 EUR
Ukupan iznos sufinanciranja: 479 619,46 EUR
Trajanje projekta: 1.9.2017. - 31.5.2019.
Chat 
Only logged in users are allowed to enter the chat