Novosti

Partneri razvijaju nove usluge kroz aktivnost Razvoj novih usluga putem edukativnih sastanaka radne skupine – Task force meetings (TFM) Objavljeno 20. travnja 2019. od korisnika kgalic

Partneri razvijaju nove usluge kroz aktivnost Razvoj novih usluga putem edukativnih sastanaka radne skupine – Task force meetings (TFM)

Razvoj novih usluga je jedna od aktivnosti koja se provela u sklopu Aktivnosti za unaprjeđenje konkurentnosti dionika u sektoru hortikulture u okviru projekta Rosis4h.
Sudionici aktivnosti bili su ključni predstavnici svih partnera, odnosno djelatnici Centra za razvoj BPŽ, Poglavarstva Grada Šabca, Srednje Poljoprivredne škole s domom učenika -Šabac, Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj BPŽ te Srednje škole Matija Antun Reljković.
Cilj aktivnosti je razvoj 5 novih usluga kroz radionice i mentorske sastanke Radnih skupina koju čine partnerske organizacije i stručnjaci u području:
1. Podrška managementu/vodstvu klastera – nova usluga CTR-a
2. Savjetovanje o primjeni kemijskih sredstava (Propisi EU) i o IPARD financiranju – nova usluga Grada Šabca
3. Kontrola kvalitete i savjetovanje u proizvodnji bobičastog voća/proizvoda – nova usluga RBTC-a
4. Kontrola kvalitete i savjetovanje o tlu – nova usluga Srednje poljoprivredne škole Šabac
5. Savjetovanje i podrška u uzgoju ljekovitog bilja – nova usluga Srednje škole „Matija Antun Reljković“
Četiri sastanaka radne skupine su održani 18. i 19. ožujka 2019. u Slavonskom Brodu te je nastavljen 8. i 9. travnja 2019. u Šabcu. Za provedbu aktivnosti angažirana je Tera technopolis d.o.o., renomirana tvrtka u području tehnologija, inovacija i poduzetništva. Šest stručnjaka bilo je zaduženo za razvoj usluga u području: marketing i komunikacije, klasteri, zaštita bilja, voćarstvo-bobičasto voće, tloznanstvo i ljekovito bilje. Tako su predstavnici svakog od partnera, prvim susretom u Slavonskom Brodu, bili detaljno upoznati s temom usluge koju će razvijati. Na sljedećem susretu u Šabcu, finalizirane su smjernice za svaku uslugu te se aktivno radilo na izradi planova o programu isporuke novih usluga.
Aktivnosti sastanaka radne skupine rezultirat će sljedećim:
R1) izrađeno 5 smjernica za izradu i provedbu plana o isporuci 5 novih usluga od strane angažiranih stručnjaka za svaku partnersku organizaciju,
R2) izrađeno 5 planova o programu isporuke novih usluga
R3) prezentacija 5 novih programa usluga putem web-platforme https://rosis4h.eu/

Chat 
Only logged in users are allowed to enter the chat